1. บริการผสมสีด้วยเครื่อง มัลติคัลเลอร์ ซึ่งสามารถเลือกสีได้มากกว่า 10,000 สี


    2. บริการสแกนสีด้วยเครื่องสแกนสีมาตรฐานสากล     ซึ่งจะทำให้ได้สีที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
   

3. บริการทดลองทาสีบ้าน อาคาร และเรือ ด้วยเครื่องจำลองภาพ 3 มิติ ซึ่งสามารถเลือกสีได้ตามต้องการ
 
    4. บริการตรวจสภาพท่อแก๊ส
 


5 . บริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ที่ซื้อสินค้าจากทางร้าน

6 .ทางร้านมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่มีความชำนาญทางด้านสีโดยเฉพาะ ที่จะคอยให้คำปรึกษาและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าทุกๆ ท่าน

7 . ทางร้านจะออกใบรับรอง Tin Free Product ให้แก่ลูกค้า ตามที่ลูกค้าร้องขอ