Share
 

           เริ่มจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยดำเนินกิจการจำหน่ายแก๊สทุกชนิด ทั้งชนิดแก๊สท่อ เช่น ออกซิเจน, ไนโตรเจน, ฮีเลี่ยม ฯลฯ และแก๊สเหลว (ยกเว้นแก๊สหุงต้ม (LPG)) นอกจากนี้ยังได้จำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับแก๊สอุตสาหกรรม และทางการแพทย์ เช่น มาตรวัดแก๊สทุกชนิด, เครื่องมือตัดและเชื่อมโลหะ เป็นต้น พื้นที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่

             - ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทวีออกซิเจน ตั้งอยู่ที่ 30 ซอย 4 ถนนพังงา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
             โทรสาร : 081-2706445, 076-238642

             - โรงงานอัดออกซิเจน และบริการตรวจสอบสภาพท่อ ตั้งอยู่ที่ 28/2 หมู่ 5 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
                หมายเลขโทรศัพท์ : 081-2706445, 076-238642