Share
 
               เริ่มจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสีทุกยี่ห้อ อาทิ โจตัน, ทีโอเอ, ไอซีไอ เป็นต้น รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ทางด้านงานทาสีทุกชนิด

                  - ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอำนวยทรัพย์ สาขาที่1, ตั้งอยู่ที่ 148 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
                    หมายเลขโทรศัพท์ : 076-212713, 081-5359442, 093-5809442 โทรสาร : 076-219737


                  - ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอำนวยทรัพย์ (โชว์รูม) ตั้งอยู่ที่ 28/3 หมู่ 5 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
                    หมายเลขโทรศัพท์ : 081-5359442, 093-5809442


                    - ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอำนวยทรัพย์ สาขาฉลอง, ตั้งอยู่ที่ 28/3 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลเจ้าฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130