Share
 
               เริ่มจัดตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2522 โดยธุรกิจที่เริ่มดำเนินกิจการในครั้งแรกนั้น ได้จำหน่ายอุปกรณ์ซ่อมเรือต่างๆ ลวดเชื่อมเหล็ก และลวดเชื่อมเหล็กพิเศษ รวมทั้งจำหน่ายสีทุกชนิด ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท โจตันไทย จำกัด ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสีของโจตัน รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ทางด้านงานทาสีทุกชนิด พร้อมกับได้มีการนำเครื่องผสมสี (Multicolor) เข้ามาใช้เป็นเครื่องแรกในประเทศไทย ซึ่งสามารถผสมสีได้มากกว่า10,000 สี นอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องสแกนสี (Color Scanner) และเครื่องจำลองทาสี (Color Vision) มาให้บริการแก่ลูกค้าของทางร้าน นอกจากนี้เรายังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง “JUST” (Jotun Up-country Sellers in Thailand) อีกด้วย

ร้านอำนวยทรัพย์ ตั้งอยู่ที่ 146 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
หมายเลขโทรศัพท์ :076-212713, 081-5359442, 093-5809442 โทรสาร : 076-219737